• Slajd 2
 • Slajd 3

 

Profesjonalna pomoc prawna – Kraśnik, ul Lubelska 88

Prowadzone przez nas Kancelarie Adwokackie, zapewniają profesjonalną pomoc prawną dla osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.
Porady prawne obejmują wszystkie obszary prawa.

 

Prawo cywilne

 • sporządzanie pism i reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych,
 • o zapłatę (w tym wezwania do zapłaty),
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała lub mienia),
 • prawo rzeczowe (m.in. sprawy o zasiedzenie, naruszenie i przywrócenie posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, księgi wieczyste, uciążliwe oddziaływanie np. hałas, zapach, spływ wody),
 • spadki (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • egzekucja wierzytelności (m.in. wszczęcie postępowania, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),
 • elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • zniesienie współwłasności.
Prawo pracy

 • sporządzanie pism i reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zapłata za godziny nadliczbowe,
 • sprzeciw od kary porządkowej,
 • mobbing,
 • niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia.
Prawo karne

 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • postępowanie wykonawcze (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie grzywny na raty),
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • pomoc w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania.
​Prawo rodzinne

 • rozwód,
 • alimenty,
 • rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • wydanie dziecka,
 • ustanowienie rodziny zastępczej.
Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzenia odwołań od decyzji organów administracji publicznej
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • ochrony środowiska, wycinki drzew,
 • stosunków wodnych,
 • właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Reprezentujemy osoby prawne oraz osoby fizyczne w postępowaniach sądowych
 • przed sądami powszechnymi w postępowaniach procesowych i nieprocesowych,
 • przed Sądem Najwyższym
 • przed sądami administracyjnymi oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • w postępowaniach mediacyjnych

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.